Therapievormen

Multidisciplinaire werkwijze

Elk kind is zo verschillend in persoon, karakter, maar ook in problematiek en hulpvraag. Wij vinden het prachtig deze puzzel samen te leggen. Hiervoor is een goede, verfijnde samenwerking nodig tussen het kind, ouders en de verschillende disciplines (binnen en buiten de praktijk). Middels onze professionele inzet willen we de kind/jongere en zijn omgeving emotioneel correctieve ervaringen bieden, door nieuwe copingmechanismen aan te leren. Dit betekent dat we oude, vastgeroeste patronen blootleggen en deze gaan vervangen door nieuwe, meer gezonde gedragingen bij de client en tussen client en betrokkenen uit het systeem. 

Dit doen we door in gesprek en in de gymzaal met allerlei verschillende lichaamsgerichte oefeningen van binnenuit meer vertrouwen in zichzelf en het eigen lichaam te leren ervaren. In allerlei spelvormen leren de client en zijn/haar omgeving fouten maken, emoties leren kennen, grenzen aanvoelen en -geven en proberen we de client en betrokkenen ten volste te zien, te ontmoeten. Kenmerkend hierbij is dat onze therapeuten op een creatieve manier aan proberen te sluiten op de client en zijn/ haar systeem en daarbij hun kennis gebruiken, maar juist ook hun gevoel volgen om verbinding te creëren. We volgen het tempo van de client. Door een systemisch en holistische benadering proberen we gedrag(spatronen) werkelijk te begrijpen en vanuit een veilige omgeving te doorbreken en te vervangen door meer gezonde gedragingen. Door voor elkaar te krijgen dat de client weer uit zijn schulp kruipt faciliteren we nieuwe ervaringen, welke diep doorwerken, omdat ze worden opgeslagen in het brein. 

Door met elkaar goed af te stemmen, kun je zoveel meer bereiken. Ook voor het kind is het zo belangrijk dat het ziet dat hij of zij niet alleen aan het ‘werk’ hoeft, maar dat ook de anderen in zijn/haar omgeving daar in helpen en moeten leren. We volgen het kind in hoe het bij de therapie binnenkomt en proberen telkens op een andere manier een ingang te vinden om deze op zijn gemak te laten voelen en vertrouwen te geven.