Ik wil binnen mijn werk er voor zorgen dat kinderen, binnen hun eigen mogelijkheden, groeien. Ieder kind heeft ondanks de problemen welke hij of zij ervaart mogelijkheden om stappen vooruit te maken. Het volgen van het tempo en de krachten van het kind zorgen er voor dat een kind zich gehoord en veilig voelt. Hierna kan een kind zich gaan ontwikkelen. Ik vind het belangrijk om naast het kind, ook de ouders en andere betrokkenen van het kind bij de behandeling te betrekken. De kracht van vooruitgang is intensieve samenwerking.

Als professional kan ik goed afstemmen op het (belevings)niveau van het kind, hierdoor ontstaat er snel een vertrouwde omgeving voor het kind. Ook het afstemmen, overleggen met ouders en andere betrokkenen zijn voor mij als therapeut erg belangrijk en spelen een grote rol binnen de therapie.

Als therapeuten dragen wij er aan bij dat kinderen (en ouders), of ze nu grote of kleine problemen hebben, gezien en gehoord worden. Hun vraag/probleem wordt serieus genomen. Door op tijd hulp te vragen, kan Psychomotore therapie op speelse en laagdrempelige wijze, voor zowel kind als ouder een positieve ontwikkeling betekenen voor de verdere ontwikkeling.