Doelgroep

Onze praktijk is gericht op de behandeling…..van kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen (zoals autisme en adhd) en/of sociaal-emotionele moeilijkheden (zoals zelfbeeld/identiteit, grensoverschrijdend gedrag, dwangklachten en stemmingsproblemen als angst en somberheid). Ook bieden we hulp bij rouw- en traumaverwerking en andere verlieservaringen zoals een scheiding. Bovengenoemde klachten kunnen zich soms ook uiten in lichamelijke klachten, zoals buikpijn, vermoeidheid en slaap- en eetproblemen. Op dit moment zijn we onze diensten aan het uitbreiden door ons met een zelfde aanbod ook te gaan richten op de populatie van 18 jaar en ouder.