Diagnostiek

– probleemanalyse (inventariseren en verhelderen van de klachten en daarmee samenhangende kind-, ouder-, opvoedings- en omgevingsfactoren middels een aantal orienterende gesprekken cliënt/evt belangrijke betrokkenen, om zo tot een behandelplan te komen).

– procesdiagnostiek (middels gesprekken en observaties zicht krijgen op de probleemsamenhang en ondersteuningsbehoeften) 

– belevingsonderzoek (gedachten, gevoelens, ervaringen in kaart brengen bijv middels gesprekken , vragenlijsten, tekeningen en/of spelcontacten, waarbij ook ouders of belangrijke anderen betrokken kunnen worden).

– intelligentie onderzoek (over/ondervraging in beeld krijgen, enkele handelingsgerichte adviezen)

– observatie (thuis, school en tijdens vaktherapie)