Wachttijd PMT is nu 3 maanden.
Wachttijd Beeldende therapie is 2 maanden.
Wachttijd Systeembegeleiding is 3 maanden (we krijgen versterking van een systeemtherapeutisch werker).
Wachttijd orthopedagogische behandeling / cognitieve gedragstherapie is 1 maand.
Wachttijd (enkelvoudig/preverbaal) traumabehandeling is 2 maanden.
Wachttijd voor PMT m.b.v. paarden is 3 maanden.