Vaktherapie De term vaktherapie wordt gebruikt als verzamelnaam van behandelvormen waarin een specifiek medium ingezet wordt als uitgangspunt en middel van de behandeling. Onder vaktherapie valt psychomotorische therapie, creatieve therapie; beeldend/drama/muziek, spel therapie en danstherapie. De vaktherapie onderscheidt zich van andere behandelvormen door het ervaringsgerichte werken. Ervaren, doen en oefenen staan centraal en sluiten hiermee aan bij de belevingswereld van kinderen en jongeren.

Psychomotorische therapie (psychomotorische therapie is een behandelvorm voor mensen met psychosociale of psychomotorische problematiek, waarbij op methodische wijze gebruikgemaakt wordt van werkvormen gericht op lichaamsbeleving en het handelen in bewegingssituaties).

Vaktherapie beeldend (In de beeldende therapie ga je aan de slag met beeldende, creatieve materialen zoals (foto)collage, potlood, verf, klei, speksteen en beeldkaarten.

Speltherapie (speltherapie is een vorm van vaktherapie voor kinderen, waarbij spel als middel gebruikt wordt om een kind te begrijpen en te helpen).