Vaktherapie

– psychomotore therapie (psychomotorische therapie is een behandelvorm voor mensen met psychosociale of psychische problematiek, waarbij op methodische wijze gebruikgemaakt wordt van werkvormen gericht op lichaamsbeleving en het handelen in bewegingssituaties).

– vaktherapie beeldend (vaktherapie, voorheen creatieve therapie, is de overkoepelende naam voor dramatherapie, beeldende therapie, muziektherapie, danstherapie, speltherapie en psychomotorische therapie. Een vaktherapeut is gespecialiseerd in minimaal één medium. In de behandeling staan vooral doen en ervaren centraal).

speltherapie (speltherapie is een vorm van vaktherapie voor kinderen, waarbij spel als middel gebruikt wordt om een kind te begrijpen en te helpen).

– psychomotore danstherapie (bij psychomotore danstherapie wordt het bewegend lichaam én het lichaam zelf ingezet als middel om tot meer zelfkennis te komen en als middel tot verandering).