Therapiepraktijk

Tilburg

Welkom bij Therapiepraktijk Tilburg

Fijn dat je er bent!

In de huidige maatschappij moeten kinderen onnoemelijk veel; er wordt veel van hen verwacht. Naast de drukke werkzaamheden op school worden de dagen vaak maximaal ingevuld met verschillende individueel- en teamgerichte sporten en bijvoorbeeld (bij)les in muziek, typen, dansen en zwemmen. Naast dat kinderen niet stilzitten, wordt er binnen deze activiteiten middels competitie vaak het uiterste van ze gevraagd. Het razendsnel delen van informatie via social media zorgt voor veel en vlug vergelijkingsmateriaal, wat niet zelden geïnterpreteerd wordt als dat het eigenlijk altijd beter kan. Wanneer kinderen hier gevoelig voor zijn, niet de juiste begeleiding/ondersteuning krijgen en er sprake is van een kwetsbare genetische aanleg en/of een pedagogisch onmachtig/arm milieu, dan kunnen er problemen ontstaan in de mate waarin ze tevreden met -en over- zichzelf zijn. Er kan dan bijvoorbeeld een negatief zelfbeeld ontstaan, het kind kan angstig en somber worden, grensoverschrijdend gedrag gaan vertonen, gaan onderpresteren op school en een gevoel van interne onveiligheid creëren. Als gevolg daarvan verliest het kind de verbinding met zichzelf en zijn/haar gevoel en verliest de omgeving de verbinding met het kind. Voor een werkelijke verandering geloven wij in een multidisciplinaire aanpak van klachten, waarbij we naast erover praten (cognitieve aanpak) ook lichaamsgericht te werk gaan en systemisch kijken en steun bieden.
de-gelukshoeve-thuis-dementie

Persoonlijk

Iedereen is uniek. Wij passen ons aan aan jou. Niet andersom.

de-gelukshoeve-dementie-thuis-kernwaarden-1

Samenwerken

Onze therapeuten werken onderling intensief samen voor het beste resultaat voor jou.

de-gelukshoeve-dementie-thuis-kernwaarden-2

Vertrouwen

Wij werken vanuit vertrouwen.

Doelgroep

Onze praktijk is gericht op de behandeling…..van kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen (zoals autisme en adhd) en/of sociaal-emotionele moeilijkheden (zoals zelfbeeld/identiteit, grensoverschrijdend gedrag, dwangklachten en stemmingsproblemen als angst en somberheid). Ook bieden we hulp bij rouw- en traumaverwerking en andere verlieservaringen zoals een scheiding. Bovengenoemde klachten kunnen zich soms ook uiten in lichamelijke klachten, zoals buikpijn, vermoeidheid en slaap- en eetproblemen. Op dit moment zijn we onze diensten aan het uitbreiden door ons met een zelfde aanbod ook te gaan richten op de populatie van 18 jaar en ouder.

Therpiepraktijk-Tilbrug-home

Wie zijn wij?

Onze specialisatie is sinds jaar en dag gericht op de hulp aan jongeren onder de 18 jaar. In de afgelopen jaren hebben we met name psychomotorische therapie geboden aan jongeren onder de 18 jaar, die als gevolg van bijvoorbeeld een hechtingstrauma en andere problematiek, ontwikkelingsproblematiek in de vorm van een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en AD(H)D allerlei klachten hebben ontwikkeld. Naast psychische klachten zien we vaak ook allerlei lichamelijke, dan wel somatische klachten, zoals bijvoorbeeld slaapproblemen, buikpijn, eetproblemen, hoofdpijn, spierpijn en vermoeidheid. Op dit moment zijn we onze diensten aan het uitbreiden door ons met een zelfde aanbod ook te gaan richten op de populatie van 18 jaar en ouder.

(Kinder) Therapie Praktijk Tilburg biedt al sinds 2001 zorg aan kinderen tot 18 jaar oud. Vanaf februari 2022 kent de praktijk twee nieuwe eigenaren; Peter Spijkers (zorgondernemer) en Davy Melissen (GZ-Psycholoog & Psychotherapeut). Met deze frisse wind poogt de praktijk datgene wat is opgebouwd -en kwalitatief goed is- voort te zetten en daarbij door te ontwikkelen wat beter kan en uitgebreid kan worden. Onze missie is het lichaamsgericht, vaktherapeutisch werken met een uitgebalanceerd, zelfsturend team nog beter op de kaart te zetten in de regio, hierbij orthopedagogisch onderzoek en behandeling te kunnen bieden en het totaalpakket te kunnen monitoren en ook daar verder te kunnen werken aan herstel, groei en ontwikkeling van kind en systeem.

Iedereen wil uiteindelijk op een bepaalde manier samen zijn, in veiligheid en vertrouwen in contact met de ander zijn. We zijn van mening hulp te kunnen bieden wanneer verder kijken dan het kind en ook het betrokken systeem te betrekken en ondersteunen. Denk hierbij aan ouders/verzorgers, broertjes, zusjes, leerkrachten en eventueel andere betrokken disciplines. 

Missie-therapiepraktijk-Tilburg-kinderen-volwassenen

Wil jij ook in je kracht komen te staan?

Wij staan voor je klaar.